Project name:

מיני אתר ודף נחיתה לאוניברסיטת בר אילן

Project description:

פיתוח של דף נחיתה מרובה אפשרויות עבור מסלול הלימודים לתואר שני ניהולי באוניברסיטת בר אילן